Kısa çalışma ödeneğine haciz yolu!

İktidar, işçilerin, işyerinde faaliyetin durması halinde aldıkları kısa çalışma ödeneğinde değişiklik yaptı. Ödeneğin onda birinin haczedilmesine kapı açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değiştirdiği yönetmelikle, ödenek ve yararlanma koşulları ayrıntılandırıldı. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranacak. Eski yönetmelikte, “kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemez” kesin hükmü yer alıyordu. Bu düzenleme, “kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir veya temlik edilemez” şeklinde değiştirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir